Cea mai mare măiestrie a scriitorului este disponibilitatea lui de a scurta. Cine știe și cine este în stare să scurteze ceea ce a scris, 
Read more