Întrebări frecvente

Aletheea şi-a asumat o filosofie educațională proprie, deschisă şi permeabilă la schimbare, capabilă să pregătească elevii pentru adecvarea permanentă la modelele culturale ale viitorului.

Filosofia educaţională a şcolii Aletheea are la bază curriculum-ul naţional românesc şi a dezvoltat, în paradigma educaţională constructivistă, un sistem care oferă: opţiuni interactive (competenţe transferabile şi anticipative, conţinuturi transdisciplinare, deschidere către noi conţinuturi), o pedagogie orientată către (inter)acţiune şi un mediu educaţional care stabileşte constant conexiuni între învăţarea formală şi cea informală. La Aletheea „învăţarea vizibilă” este tradusă în autonomia fiecărui copil de a-şi construi propriul design al schimbării în viața personală: emoțional, academic și moral.

Curriculum-ul românesc prezintă două avantaje importante pentru echipa de profesori pasionați și creativi din cadrul Şcolii Aletheea:

 • este flexibil și, deci, permite inovația, adecvarea temelor și a strategiilor la nevoile și la interesele copiilor;
 • este orientat pe formarea unor competențe cheie pentru societatea actuală care îi oferă absolventului posibilitatea de a-și continua studiile pretutindeni în lume.

Curriculum înseamnă toate experinţele de învăţare programate/proiectate, desfăşurate în şcoală față în față, adaptat sau on-line, precum și în afara ei (proiecte, vizite, excursii etc.), care îşi propun obiective educaţionale, utilizează o diversitate de metode şi mijloace didactice şi pot face subiectul unei evaluări.

Cu o practică reflexivă în explorarea Adevărului, Frumosului şi Binelui, profesorii noștri sunt constructivişti, cu dragoste pentru oameni, preocupați de o învățare motivantă şi semnificativă şi de o înțelegere în profunzime a proceselor şi fenomenelor. Ei au gândire creativă și imaginație, sunt pasionați de povești, răbdători și cu simțul umorului, comunică eficient și lucrează în echipă.

Promovăm și respectăm egalitatea şanselor, indiferent de abilităţi/dizabilităţi, etnie şi/sau religie și încurajăm permanent toleranța, înţelegerea şi respectarea celorlalţi. În acest sens, susţinem responsabilitatea, iniţiativa, independenţa, perseverenţa şi atitudinea pozitivă de tipul „eu pot/eu sunt capabil”.

Considerăm că fiecare membru al comunităţii noastre are dreptul să fie valorizat.

Scopul politicii de conduită a elevului nu este acela de a impune un sistem rigid de reguli, ci de a promova relaţiile armonioase și de a pozitiva comportamentele.

Orice act de intimidare, hărţuire, discriminare, violență, agresiune verbală sau non-verbală va fi tratat cu toată seriozitatea. Ne referim la acte:

 • de natură fizică: lovire, împingere, ciupire, luarea şi ascunderea lucrurilor etc.;
 • de natură verbală: porecle, insulte, tachinare, scriere și trimitere de mesaje injurioase etc.;
 • de natură emoţională: atitudine neprietenoasă, excludere, priviri cu subînţeles, împrăştiere de zvonuri etc.;
 • e-mailuri, sms-uri, texte defăimătoare postate pe bloguri şi/sau pe site-uri de socializare.

În Școala Aletheea dezaprobăm orice act de violență care face referire la:

 • rasă, culoare, religie, credinţă şi cultură;
 • nevoi educaţionale speciale şi dizabilităţi;
 • trăsături fizice şi boli;
 • părinţi, aparţinători sau situaţie familială;
 • copii adoptaţi.

Cu scopul de a preveni comportamentele anti-sociale, ne obligăm:

 • să ne asigurăm că elevii vor înțelege efectele violenței de orice fel;
 • să încurajăm elevii să vorbească deschis despre acest subiect şi să ia poziţie pentru ei şi pentru ceilalţi când observă astfel de situaţii;
 • să ajutăm victimele să fie asertive şi mai puţin vulnerabile;
 • să ajutăm agresorii să-şi controleze pornirile agresive şi să devină mai empatici;
 • să recompensăm orice efort de schimbare comportamentală.

Procedura de admitere la Școala Privată Aletheea se bazează pe filosofia educațională a școlii, iar din această perspectivă, încurajăm implicarea activă a familiei în viaţa şcolară. Credem că doar prin comunicare și colaborare putem să-i ajutăm pe elevii noștri să obțină rezultate bune atât din punct de vedere comportamental, cât și academic, punând accent pe echilibrul lor emoțional. Din acest motiv, procedura noastră de admitere este astfel concepută încât să ne asigurăm că:

 • Școala Aletheea este instituția de învățământ potrivită pentru copil și întrunește așteptările părinţilor;
 • Atât copiii, cât și părinții care se alătură comunității Aletheea se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a școlii noastre.

Pașii procedurii de admitere

Pașii procedurii de admitere sunt obligatorii pentru toți copiii care aplică la Școala Aletheea:

 1. Trimiterea solicitării de înscriere – se poate face către secretariatul şcolii, fie telefonic la(+40) 31 405 65 01 sau (+40) 757 054 044, fie pe mail, la adresa secretariat@aletheea.ro;
 2. Vizitarea campusului şcolar – recomandăm tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să ne viziteze campusul, în funcție de ciclul școlar pentru care se dorește înscrierea. Programarea vizitei se face de către departamentul de admiteri al Școlii Aletheea.
 3. Semnarea ofertei educaționale, achitarea taxei de aplicare și completarea de către părinţi a chestionarelor de admitere/documentelor puse la dispoziţie de departamentul de admiteri al Școlii Aletheea. Rolul completării acestor documente este acela de a ne ajuta să-i cunoaștem pe copii și să înţelegem mai bine care sunt aşteptările părinţilor legate de şcoală şi de educaţia copilului. Documentele trebuie trimise către departamentul de admitere obligatoriu în săptămâna anterioară perioadei de probă. Completarea și trimiterea la timp a acestora condiționează participarea copilului la proba stabilită.
 4. Parcurgerea perioadei de probă (acomodarea cu filosofia educaţională a Școlii Aletheea): copilul va participa la cursuri cinci zile consecutive în mod obligatoriu. Pe parcursul acestor zile, profesorii și consilierii școlii vor observa aspecte ce țin de comportament și atitudine, nivelul emoțional, social, precum și cel cognitiv (integrarea în clasă, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitățile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală).

Perioada de probă se poate prelungi cu încă 3 zile (într-un alt colectiv de elevi), în situația în care echipa educațională consideră că acestea sunt necesare pentru o mai bună cunoaștere acopilului.

În cazul în care copilul are cerințe educaționale speciale (CES), Școala Aletheea își rezervă dreptul de a solicita părinților, pe baza reglementărilor legale existente, o evaluare complexă și de orientare școlară (emisă de CMBRAE). Prezentarea rezultatelor evaluării la solicitarea Școlii condiționează continuarea procesului de admitere.

În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară),decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:

 • evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
 • existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional;
 • existența resurselor necesare procesului educațional special.
 1. Organizarea întâlnirii de feedback/cunoaștere între consilierul școlar și părinți, după finalizarea perioadei de probă. Această întâlnire are loc în săptămâna imediat următoare probei și precede transmiterea către părinți a deciziei de admitere/respingere a cererii;
 2. Comunicarea deciziei Consiliului profesoral al școlii privind admiterea/respingerea cereriide înscriere;
 3. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și a Ghidului Părinților, achitarea taxei de înscriere, îndeplinirea procedurilor pentru transferul întreșcoli (dacă este cazul).

Resursele individuale cu privire la atitudini şi comportamente sunt dezvoltate în funcţie de vârsta copiilor şi cuprind: efortul personal asumat (responsabilitate), consecvenţă şi perseverenţă (disciplina personală), relaţionare pozitivă cu ceilalţi.

În acest context general, temele pentru copii sunt introduse treptat, cu frecvenţă şi volum adecvate vârstei, sub forma activităţilor de consolidare, învăţare individuală, realizarea de proiecte etc.

Începând cu clasa a V-a, temele contribuie la:

 • dezvoltarea disciplinei şi a responsabilităţii personale şi faţă de ceilalţi;
 • însuşirea unui algoritm de viaţă în care „munca” şi „efortul personal” devin o parte esenţială a vieţii cotidiene şi a succesului personal.

Lângă dezvoltarea academică, așezăm pe același plan dezvoltarea emoțională și personală a elevilor. Deoarece fiecare copil este unic, Şcoala Aletheea ia în considerare inteligențele multiple ale acestuia, respectând ritmul şi capacitatea de dezvoltare, modul de gândire şi de acţiune, motivaţiile, interesele şi individualitatea fiecărui elev în parte. Modalitatea de predare, evaluarea elevilor, proiectele concepute în jurul unor ținte educaționale atent alese și libertatea de exprimare îi ajută pe copii să-și descopere atuurile și să și le dezvolte. 

Misiunea noastră este construirea unei comunităţi de învăţare în care elevii, profesorii, părinţii şi bunicii învață să înveţe. Ne dorim să explorăm împreună, în multiple moduri, Adevărul, Frumosul, Binele şi Libertatea. Învăţăm să gândim, să acţionăm şi să ne comportăm moral, iniţiind proiecte integrate, în şcoală şi în afara ei.

Stimulăm potențialul personal al fiecărui copil într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și interactiv. Educăm pentru înțelegere și ne pasă de mediu. Respectăm și valorizăm diversitatea și unicitatea. Alimentăm creativitatea cu imaginație și punem la loc de cinste bucuriile simple ale copilăriei.

În paralel cu sistemul oficial de notare, care este confidențial și care se comunică periodic, în cadrul consultațiilor individuale sau pe platforma on-line a școlii, părinții elevilor din ciclul primar vor primi:

 1. o grilă de evaluare inițială – la începutul anului școlar (septembrie);
 2. teste de evaluare modulare prin care se urmărește formarea competențelor din programele naționale însoțite de feedback-uri descriptive;
 3. o evaluare de tip raport – la finalul anului școlar.

De asemenea, la ciclul primar, părinții vor primi la sfârșit de săptămână fie o mapă cu dovezile activității de învățare din fiecare săptămână, însoțită, după caz, de o fișă de feedback cu comentarii ale învățătorului și întrebări adresate părinților (răspunsurile vor certifica verificarea efortului depus de copil), fie feedback pe platforma on-line a școlii.

La ciclul gimnazial, evaluarea se realizează în două moduri:

 • prin note (proiecte, teste, lucrări de control, teze etc.)
 • individual, în cadrul întâlnirilor periodice cu părinții; în timpul acestora, fiecare profesor prezintă o evaluare academică și comportamentală a fiecărui elev, precum și țintele educaționale urmărite pentru perioada următoare.

De asemenea, evaluarea urmează ciclurile curriculare ale învățământului românesc, respectiv elevii sunt evaluați la nivel național, conform metodologiei aprobate, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. 

Organizarea zilnică a programului şcolar se face între orele 08:00 și maximum 18:00, excepție făcând ziua de vineri, când programul se termină la ora 15:00 (ciclul primar) sau 16.00 (ciclul gimnazial). În aceste intervale orare, elevii participă la activităţi de învățare diverse. Terminarea programului înseamnă ora la care elevul își încheie cursurile obligatorii și/sau cluburile opționale, după caz. Dacă elevul nu este înscris la niciun club, se consideră că ora de terminare a cursurilor este ora 15:00/16:00, după caz. Ora de preluare a elevului nu va putea depăși, cu nicio excepție, ora 18:00 (ora de închidere a școlii).

Organizarea programului școlar la ciclul primar (clasele pregătitoare – a III-a): 

08:00 – ora de deschidere a şcolii

08:00 – 08:30 – sosirea elevilor și servirea micului dejun 

08:30 – 09:00 – întâlnirea de dimineață 

09:00 – 12:00 – ore din curriculum obligatoriu 

12:00 – 13:00 – pauza de prânz

13:00 – 15:00/16:00 – ore din curriculum obligatoriu 

15:00/16:00 – 18:00 – cluburi 

Organizarea programului școlar la clasele a IV-a și la ciclul gimnazial: 

08:00 – ora de deschidere a şcolii; 

08:00 – 08:30 – sosirea elevilor și servirea micului dejun 

08:30 – 13:00 – ore din curriculum obligatoriu 

13:00 – 14:00 – pauza de prânz

14:00 – 15:00/16:00 – ore din curriculum obligatoriu 

16:00 – 18:00 – cluburi

Taxa de școlarizare (valabilă pentru anul școlar 2024 – 2025): 

 • pentru clasele pregătitoare – IV este de 900 euro/lună (9.000 euro/an și se referă la perioada septembrie – iunie (10 luni)). Se poate plăti lunar, trimestrial sau anual. Pentru următorii fraţi, există un discount de 10% din valoarea taxei de școlarizare *.
 • pentru clasele V – VIII este de 950 euro/lună (9.500 euro/an și se referă la perioada septembrie – iunie (10 luni)). Se poate plăti lunar, trimestrial sau anual. Pentru următorii fraţi, există un discount de 10% din valoarea taxei de școlarizare **.

*, ** Aceste discount-uri nu se vor aplica în cazul ofertelor inaugurale sau promoţionale lansate de Școală (indiferent de momentul lansării ofertelor). Acest discount se aplică celei mai mici taxe şi numai pentru plăţile efectuate de persoanele fizice.

Taxa de școlarizare NU include:

 

Costul mesei:

 • Meniu complet: 8,5 euro/zi – include micul dejun, gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald, gustare după-amiază;
 • Meniu fără mic dejun: 7,5 euro/zi – include gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald și gustarea dedupă-amiază.

Costul manualelor și rechizitelor școlare individuale obligatorii (Taxa de rechizite):

Taxa de rechizite se plătește la data semnării contractului educațional/la reînscriere, o dată cu taxa de înscriere/reînscriere. Taxa de rechizite este de 450 euro/an pentru toate clasele (pregătitoare – a VIII-a). Taxa anuală de rechizite nu se returnează, indiferent de motivul/momentul retragerii sau transferul elevului; toate rechizitele achiziționate de școală din taxa anuală de rechizite rămân în proprietatea școlii.

Taxa de aplicare este de 150 de euro și se achită după semnarea Ofertei educaționale, înainte de programarea perioadei de probă a copilului. Taxa este nerambursabilă, iar achitarea ei nu garantează admiterea copilului la cursurile Școlii Aletheea. Suma nu include taxa de masă pentru zilele petrecute de copil în cadrul școlii, în perioada de probă.

Costul uniformei școlare: la Școala Aletheea, vestimentația elevilor exprimă libertatea de alegere personală a acestora, respectând totodată anumite reguli de grup valabile pentru toată comunitatea de elevi, respectiv logoul și numele școlii inscripționate pe tricourile elevilor.

Școala pune la dispoziția părinților o ofertă diversificată de obiecte vestimentare ce au logoul și numele școlii inscripționate: tricou polo colorat, cu mânecă scurtă/lungă, t-shirt, hanorac polar, rochie polo sau fustă pantalon, echipament sportiv. Achiziționarea  uniformei se face doar prin intermediul  furnizorului agreat de școală, comanda fiind plasată direct pe site-ul acestuia. Comenzile de uniforme se transmit de două ori pe an, în lunile iulie și februarie, iar modalitatea de comandă și prețurile vor fi comunicate în avans părinților.

Obiectele obligatorii de uniformă sunt: tricou polo cu logo-ul școlii – în timpul orelor de curs și t-shirt cu logo-ul școlii – la activitățile sportive. În afară de acestea, copiii pot purta orice alte obiecte vestimentare (fustă, pantalon, hanorac etc.), care să aibă o lungime potrivită și să nu conțină inscripționări, desene, logo-uri, capse, paiete, mărgele.

Costul transportului: acesta este calculat individual, pentru transport zilnic de luni până vineri, door-to-door (de la adresa elevului la școală și retur), în funcție de distanța pentru care este solicitat transportul și de tipul acestuia (doar dus, doar întors sau dus și întors). Transportul este externalizat către o companie specializată în transport școlar, care corespunde tuturor standardelor legale, precum și ale Școlii. Serviciul este organizat la cerere, în baza rutelor indicate de părinți prin Formularul de înscriere pentru transport și a locurilor disponibile.

Costul taxei de supraveghere: este de 20 euro/oră/elev pentru fiecare oră sau fracțiune de oră petrecută de elev în școală după terminarea orelor de curs și până la preluarea acestuia de către părinte. Terminarea programului înseamnă ora la care elevul își încheie cursurile obligatorii și/sau cursurile opționale, după caz. Dacă elevul nu este înscris la niciun club, se consideră că ora de terminare a cursurilor este ora 15:00/16:00, după caz. Ora de preluare a elevului nu va putea depăși, cu nicio excepție, ora 18:00 (ora de închidere a școlii).

Costul cluburilor vocaționale: Școala Aletheea asigură o ofertă generoasă de cluburi care acoperă toate nevoile vocaționale ale copiilor, în domeniile STEM, limbi străine, arte, sport comunicare și dezvoltare personală. Modalitatea de înscriere și tarifele sunt comunicate în avans părinților, de două ori pe an, pentru înscrierea la cluburi în Modulele 1-2, respectiv 3-5.

Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în Taxa de Școlarizare: vizite, ateliere, excursii, deplasări la concursuri/competiții naționale/internaționale, tabere; prețurile vor fi comunicate în avans părinților în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului şcolii.

Acest serviciu este externalizat către o companie specializată în transport școlar, care corespunde tuturor standardelor legale, precum și ale Școlii. Serviciul este organizat la cerere, în baza rutelor indicate de părinți prin Formularul de înscriere pentru transport și a locurilor disponibile.

Mai multe informații referitoare la compania de transport, orele de preluare-predare sau tarife se regăsesc la Departamentul de admiteri al școlii.

 

Descoperă răspunsurile la cele mai frecvente întrebări pe care ni le adresează părinții. Dacă ai nevoie și de alte informații, te rugăm să ne contactezi