Admiterea la Școala Aletheea

Admiterea la Școala Privată Aletheea se bazează pe filosofia educațională a școlii, iar din această perspectivă, încurajăm implicarea activă a familiei în viaţa şcolară.

Credem că doar prin comunicare și colaborare putem să-i ajutăm pe elevii noștri să obțină rezultate bune atât din punct de vedere comportamental, cât și academic, punând accent pe echilibrul lor emoțional.

Din acest motiv, procedura noastră de admitere este astfel concepută încât să ne asigurăm că:

Taxa de școlarizare, valabilă pentru anul școlar 2024-2025

Ciclul PRIMAR
(clasele pregătitoare - IV)

900€/lună

(9000€/an)

Ciclul GIMNAZIAL
(clasele V-VIII)

950€/lună

(9500€/an)

Taxa anuală corespunde perioadei de 10 luni septembrie–iunie).

Se poate plăti lunar, trimestrial sau anual. Pentru următorii frați, există un discount de 10% din valoarea taxei de școlarizare*

Aceste discount-uri nu se vor aplica în cazul ofertelor inaugurale sau promoţionale lansate de Școală (indiferent de momentul lansării ofertelor) sau în cazul burselor parțiale acordate de Școală. Acest discount se aplică celei mai mici taxe şi numai pentru plăţile efectuate de persoanele fizice.

Prin contractul educațional, Taxa de școlarizare (nivelul taxei în Euro) este garantată pentru un întreg ciclu școlar (clasele pregătitoare – IV/clasele V – VIII), cu condiția semnării contractului pentru perioada întregului ciclu școlar. 

Perioadele de absentare, vacanțele si zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiții meteo nefavorabile sau a unor situații de natură politică, socială sau de altă natură, care pot afecta siguranța elevilor şi bunul mers al şcolii) nu se scad din Taxa de școlarizare. 

Taxa de înscriere reprezintă plata în avans (după semnarea contractului educațional) a unei rate din taxa de școlarizare (lunară, trimestrială sau anuală) și a taxei anuale de rechizite. 

În caz de retragere a elevului din orice motiv, taxa de înscriere nu se rambursează.

Modalitatea de plată

Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:

 • Plata lunară: 10 rate lunare, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, și (2) următoarele 9 rate, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii sau orice altă dată înscrisă pe factură, începând cu luna octombrie.
 • Plata trimestrială: 3 rate trimestriale, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, (2) a 2-a rata până la 5 decembrie, și (3) a 3-a până la 5 martie
 • Plata anuală: la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului.

Taxa de școlarizare acoperă următoarea ofertă educațională

Curriculum românesc (programă românească):

 • ore de curriculum românesc, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, suplimentate în funcție de nevoile elevilor;
 • evaluările corespunzătoare activităţilor didactice;
 • rapoarte de evaluare a elevilor, transmise părinţilor (cu titlu de exemplu: pentru ciclul primar – grilă de evaluare inițială și finală, pentru ciclul gimnazial – întâlnirile periodice ale fiecărui profesor cu părinții fiecărui elev);
 • comunicarea/corespondenţa permanentă cu părinţii;
 • ore de consiliere pentru elevi şi părinţi cu consilierii școlii;
 • pregătirea pentru concursuri și olimpiade şcolare (la cerere);
 • participarea la diverse proiecte/programe educaţionale;
 • participarea la concursuri ale școlii, naţionale şi internaţionale (la cerere);
 • evenimente organizate de școală, cuprinse în programul de activităţi.

În domeniul dezvoltării competenţelor în limbi străine, Şcoala Aletheea îşi propune:

Limba engleză:

 • studiul aprofundat al limbii engleze;
 • rapoarte de evaluare a elevilor transmise părinţilor;
 • participarea la concursuri ale școlii, naţionale şi internaţionale;
 • participarea la diverse proiecte/programe educaţionale;
 • comunicarea/corespondenţa permanentă cu părinţii.

Limba germană/franceză (ca a doua limbă):

 • studiul limbilor germană/franceză – începe de la clasa pregătitoare (deși la aceste discipline nu sunt trecute calificative în catalog, studiul lor este obligatoriu și nu pot fi înlocuite cu cluburi);
 • feedback transmis părinţilor;
 • participarea la concursuri ale școlii, naţionale şi internaţionale;
 • participarea la diverse proiecte/programe educaţionale;
 • comunicarea/corespondenţa permanentă cu părinţii.

Alte activităţi de formare şi dezvoltare personală (în funcție de oferta de cluburi și programe a școlii, valabilă pentru anul școlar 2024-2025):

 • ore de dezvoltare personală cu consilierii școlii;
 • ore de arte plastice cu profesori de specialitate;
 • ore de educaţie muzicală cu profesori de specialitate;
 • ore de educație fizică și sport cu profesori de specialitate;
 • cluburi STEM;
 • cluburi de limbi străine;
 • cluburi de arte;
 • cluburi de sport;
 • cluburi de comunicare și dezvoltare personală.

Alte facilităţi:

 • acces la bibliotecă, laboratoarele școlii, cabinetul de informatică/TIC, sala de sport și alte spaţii sportive/recreative/de joacă;
 • triaj medical și asistență medicală pediatrică pe toată perioada programului de școală;
 • paza asigurată non-stop.

Taxa de școlarizare NU include

Costul mesei

 • Meniu complet: 8,50 euro/zi  – micul dejun, gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald, gustare după-amiază
 • Meniu fără mic-dejun: 7,50 euro/zi  – gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald și gustarea de după-amiază

În momentul semnării Contractului educational, părinții trebuie să-și exprime opțiunea pentru masă. Această opțiune nu se mai poate schimba pe parcursul modulelor școlare. Sunt permise modificări doar la sfârșitul celui de-al doilea modul, pentru a fi puse în aplicare începând cu modulul al treilea.

Optiunea pentru masă este obligatorie pentru toți elevii înscriși la Școala Aletheea. Exceptarea de la serviciul de masă se poate face doar în baza unor acte medicale doveditoare care să ateste existența unor alergii sau afecțiuni ce necesită un meniu special și diferit față de cel oferit de școală.

Costul manualelor și rechizitelor școlare individuale obligatorii (Taxa de rechizite)

Taxa de rechizite se plătește la data semnării contractului educațional/la reînscriere, o dată cu taxa de înscriere/reînscriere. Taxa de rechizite este de 450 euro/an pentru toate clasele (pregătitoare – a VIII-a). Taxa anuală de rechizite nu se returnează, indiferent de motivul/momentul retragerii sau transferul elevului; toate rechizitele achiziționate de școală din taxa anuală de rechizite rămân în proprietatea școlii.

 • Taxa de aplicare este de 150 de euro și se achită după semnarea Ofertei educaționale, înainte de programarea perioadei de probă a copilului. Taxa este nerambursabilă, iar achitarea ei nu garantează admiterea copilului la cursurile Școlii Aletheea. Suma nu include taxa de masă pentru zilele petrecute de copil în cadrul școlii, în perioada de probă.

Costul uniformei școlare

La Școala Aletheea, vestimentația elevilor exprimă libertatea de alegere personală a acestora, respectând totodată anumite reguli de grup valabile pentru toată comunitatea de elevi, respectiv logoul și numele școlii inscripționate pe tricourile elevilor.

Școala pune la dispoziția părinților o ofertă diversificată de obiecte vestimentare ce au logoul și numele școlii inscripționate: tricou polo colorat, cu mânecă scurtă/lungă, t-shirt, hanorac polar, rochie polo sau fustă pantalon, echipament sportiv. Achiziționarea uniformei se face doar prin intermediul furnizorului agreat de școală, comanda fiind plasată direct pe site-ul acestuia. Comenzile de uniforme se transmit de două ori pe an, în lunile iulie și februarie, iar modalitatea de comandă și prețurile vor fi comunicate în avans părinților.

Obiectele obligatorii de uniformă sunt: tricou polo cu logo-ul școlii – în timpul orelor de curs și t-shirt cu logo-ul școlii – la activitățile sportive. În afară de acestea, copiii pot purta orice alte obiecte vestimentare (fustă, pantalon, hanorac etc.), care să aibă o lungime potrivită și să nu conțină inscripționări, desene, logo-uri, capse, paiete, mărgele.

Costul transportului

Acesta este calculat individual, pentru transport zilnic de luni până vineri, door-to-door (de la adresa elevului la școală și retur), în funcție de distanța pentru care este solicitat transportul și de tipul acestuia (doar dus, doar întors sau dus și întors). Transportul este externalizat către o companie specializată în transport școlar, care corespunde tuturor standardelor legale, precum și ale Școlii. Serviciul este organizat la cerere, în baza rutelor indicate de părinți prin Formularul de înscriere pentru transport și a locurilor disponibile.

Costul taxei de supraveghere

Acesta este de 20 euro/oră/elev pentru fiecare oră sau fracțiune de oră petrecută de elev în școală după terminarea orelor de curs și până la preluarea acestuia de către părinte. Terminarea programului înseamnă ora la care elevul își încheie cursurile obligatorii și/sau cursurile opționale, după caz. Dacă elevul nu este înscris la niciun club, se consideră că ora de terminare a cursurilor este ora 15:00/16:00, după caz. Ora de preluare a elevului nu va putea depăși, cu nicio excepție, ora 18:00 (ora de închidere a școlii).

Costul cluburilor vocaționale

Școala Aletheea asigură o ofertă generoasă de cluburi care acoperă toate nevoile vocaționale ale copiilor, în domeniile STEM, limbi străine, arte, sport comunicare și dezvoltare personală. Modalitatea de înscriere și tarifele sunt comunicate în avans părinților, de două ori pe an, pentru înscrierea la cluburi în Modulele 1-2, respectiv 3-5.

Alte servicii

Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în Taxa de Școlarizare: vizite, ateliere, excursii, deplasări la concursuri/competiții naționale/internaționale, tabere; prețurile vor fi comunicate în avans părinților în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului școlii.

Pașii procedurii de admitere

Procesam datele personale conform politicii noastre GDPR. Apasă aici pentru detalii