Filosofia educațională Aletheea ​

Împreună construim o comunitate și educăm pentru viitor.

Aletheea şi-a asumat o filosofie educațională proprie, deschisă şi permeabilă la schimbare, capabilă să pregătească elevii pentru adecvarea permanentă la modelele culturale ale viitorului.

Filosofia educațională Aletheea are la bază curriculumul naţional românesc şi a dezvoltat, în paradigma educaţională constructivistă, un sistem care oferă: opţiuni interactive (competenţe transferabile şi anticipative, conţinuturi transdisciplinare, deschidere către noi conţinuturi), o pedagogie orientată către (inter)acţiune şi un mediu educaţional care stabileşte constant conexiuni între învăţarea formală şi cea informală.

La Aletheea „învăţarea vizibilă” este tradusă în autonomia fiecărui copil de a-şi construi propriul design al schimbării în viața personală: emoțional, academic și moral.

Activitatea didactică

Evoluţia şi dezvoltarea copiilor în „şcoala gimnazială” (6 – 14 ani) corespunde celor două mari perioade recunoscute în literatura dedicată psihologiei copilului (J. Piaget, Vîgotski) sau în cea a „inteligenţelor multiple” (Howard Gardner):

6 - 12 ani

Perioadă asociată cu nevoia de a produce şi construi lucruri vs. Sentimentul de inferioritate, nesiguranţă şi neîncredere

12 - 18 ani

Perioadă care corespunde conflictului dintre construirea identităţii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor.

În consecinţă, la Aletheea ne construim activitatea didactică balansând permanent, în funcţie de vârsta copilului şi de resursele personale individuale, între trei „repere”: (a) joc, (b) curiozitate şi aplicaţie practică, (c) cunoaştere sistematică (de tip academic).

6 - 8 ani

Joc
Curiozitate şi aplicaţie
Cunoaştere de tip academic

8 - 12 ani

Curiozitate şi aplicaţie
Cunoaştere de tip academic
Joc

12 - 14 ani

Cunoaştere de tip academic
Curiozitate şi aplicaţie
Joc

Educaţia la Aletheea ia în considerare cele trei repere umane care trebuie să fie întotdeauna convergente în educaţia copiilor

Elevul

Profesorul

Familia

Misiunea Aletheea​

Școala Aletheea are ca misiune construirea unei comunităţi de învăţare în care elevii, profesorii, părinţii şi bunicii învață să înveţe. 

Ne dorim să explorăm împreună, în multiple moduri, Adevărul, Frumosul, Binele şi Libertatea. Învăţăm să gândim, să acţionăm şi să ne comportăm moral, iniţiind proiecte integrate, în şcoală şi în afara ei.

Stimulăm potențialul personal al fiecărui copil într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și interactiv. Educăm pentru înțelegere și ne pasă de mediu. 

Respectăm și valorizăm diversitatea și unicitatea. Alimentăm creativitatea cu imaginație și punem la loc de cinste bucuriile simple ale copilăriei și vârstei copiilor.

Viziunea Aletheea

Credem în educația bazată pe dezvoltarea gândirii critice şi creative, a inovației și a inteligențelor multiple.

Școala Aletheea promovează educația vizibilă, ceea ce înseamnă că

Valorile Aletheea

Principiile Aletheea

Deoarece fiecare copil este unic, Şcoala Aletheea ia în considerare inteligențele multiple ale acestuia, respectând ritmul şi capacitatea de dezvoltare, modul de gândire şi de acţiune, motivaţiile, interesele şi individualitatea fiecărui elev în parte.

Educaţia este un proces viu şi în continuă mişcare. Indiferent de disciplină, învăţarea este interactivă, valorificând experienţele de viaţă ale copilului, motivându-l să descopere şi să recreeze lumea, favorizând implicarea sa intelectuală şi emoţională.

„Starea de bine” în Aletheea înseamnă învăţare academică, socială şi emoţională în contexte educaţionale care asigură: confort psihologic, încredere în colegi şi adulţi,  învăţare activă şi suport pentru manifestarea creativităţii şi a libertăţii de expresie. Mediul şcolar – uman şi material – este primitor, pozitiv şi motivant.

Life Long Learning este o formulă valabilă pentru întreaga comunitate de învăţare Aletheea – copii, părinţi şi profesori. Competenţele strategice, de anticipare, transferabile reprezintă instrumentele minime necesare într-un model de educaţie holostică şi transformaţională.

Propunem un mediu educaţional care stabileşte constant conexiuni între învăţarea formală şi cea nonformală. Formarea abilităţilor hibride necesare unei dezvoltări sustenabile a personalităţii, a mediului antreprenorial şi pentru adecvarea la modele culturale ale unui viitor imprevizibil sunt reperele noastre în a face învăţarea vizibilă.

Profilul profesorului Aletheea