mobile-logo


Înscriere Facebook-f Instagram Youtube

Detalii curriculum

În Școala Aletheea, urmărim planurile-cadru din învăţământul românesc. Acestea sunt documentele oficiale prin care se trasează resursele de timp alocate procesului de predare-învăţare-evaluare. În planurile-cadru se stabilesc disciplinele studiate de către elevi în şcoală, numărul minim şi maxim de ore alocate acestora, precum şi numărul total de ore studiate pe săptămână, în funcţie de nivelul de şcolarizare. Programele școlare pentru disciplinele obligatorii sunt cele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Școala Aletheea îşi propune să asigure un echilibru între activitățile educaționale desfășurate în școală conform planurilor-cadru şi activităţile nonformale organizate în alte medii de învăţare. Acestea sunt parte integrantă din viziunea educațională Școlii Aletheea. 

Vizitele la muzee, galerii, teatre, atelierele, excursiile şi taberele organizate sau recomandate de Școala Aletheea sunt privite în strânsă legătură cu misiunea şi obiectivele şcolii, precum și cu proiectele derulate pe parcursul anului școlar. La acestea se adaugă activitățile proiectate să se desfășoare on-line: activități de învățare curente, întâlniri, ateliere, spectacole.

În completarea acestora, Școala Aletheea vine cu o ofertă generoasă de cluburi care acoperă diferite nevoi vocaționale din domeniile STEM, limbi străine, arte, sport, comunicare și dezvoltare personală. 

Toate aceste activități sunt transpuse într-o schemă orară – modalitatea concretă prin care este alcătuit programul elevilor, cu o pondere echilibrată între educația formală (orele obligatorii), cea nonformală și cluburi.

Orarul

Schema orară reprezintă modalitatea concretă prin am alcătuit programul elevilor, cu o pondere echilibrată între educația formală, nonformală și outdoor education, pe baza următoarelor opţiuni:

  • opţiunea pentru un număr de ore pe săptămână pentru fiecare disciplină obligatorie, cuprins între numărul minim şi numărul maxim alocat prin Planul-cadru de învăţământ
  • opţiunea pentru completarea trunchiului comun, până la numărul de ore ales (minim sau maxim), cu extinderi ale disciplinelor cuprinse în Planul-cadru de învăţământ şi cu opţionale (cel puţin un opţional)
  • opțiunea pentru unul sau mai multe Cluburi.

Model de orar


CLASA PREGĂTITOARE


CLASS I


CLASS II


CLASS III


CLASS IVDESCARCĂ ORAR

Proiectele Aletheea – sărbători naţionale şi internaţionale

Proiectele reprezintă modalitatea esențială de învățare în Școala Aletheea. Prin acestea, aducem în prim plan explorarea valorilor — Adevăr, Frumos, Bine, Libertate — și corelăm atât pe orizontală, cât și pe verticală, disciplinele de studiu în cadrul ariilor curriculare. Astfel, competenţele specifice fiecărei discipline se armonizează cu toate celelalte, pentru construirea competenţelor cheie.