Cum este „vremea” în școala noastră?

 

Pentru afla care este climatul din școala noastră, am invitat comunitatea Aletheea să răspundă chestionarului Educational Vital Signs (EVS), un instrument creat de organizația Six Seconds.

Am ales să devenim școală pilot în România, în parteneriat cu Six Seconds, pentru a obține
un feedback clar și onest despre Aletheea de la comunitatea școlară, ajunsă la maturitate după
primii 10 ani de activitate. Am făcut acest prim pas deoarece credem că modul în care este
structurat climatul școlar influențează comportamente fundamentale ale tuturor „actorilor”
dintr-o școală, precum comunicarea, rezolvarea problemelor și asumarea responsabilității. Acești
factori își pun amprenta pe abilitatea noastră, a profesorilor, a elevilor și a părinților de a colabora
eficient.

De asemenea, Aletheea este prima școală din România care are profesori certificați EQ Educator, un program Six Seconds, ce oferă dascălilor instrumente practice de dezvoltare a competențelor
și aptitudinilor socio-emoționale în rândul copiilor, pentru a-i sprijini să aibă mai mult succes la
școală și în viață.

În cele ce urmează vă prezentăm rezultatele obținute în urma evaluării climatului Aletheea prin
intermediul chestionarului EVS, rezultate care vorbesc despre factori precum încrederea,
responsabilitatea, dedicarea, conectarea și dezvoltarea, dar și despre indicatori ai
succesului unei școli cum sunt implicarea, învățarea, siguranța și prosperitatea
membrilor comunității.

 

Informații generale despre evaluarea Educational Vital Signs

Educational Vital Signs este un chestionar conceput în 2002 de către echipa de cercetare de
la Six Seconds, cea mai mare organizație non-profit din lume dedicată studiului inteligenței socioemoționale.

EVS este un chestionar validat statistic, normat, despre climatul școlar, menit să identifice rapid
domeniile care sprijină sau interferează cu succesul școlii. Chestionarul conține o abordare mixtă,
care include atât date cantitative, cât și calitative.

EVS a trecut prin cel puțin trei studii de validare, cel mai recent în 2015, pe un eșantion de 6 200 de persoane din peste 20 de școli la nivel global. Rezultatele acestei cercetări au fost prezentate în 2016 în cadrul  conferinței AERA (American Educational Research Association) de către echipa Six Seconds. Vă încurajăm să consultați rezultatele cercetării accesând acest link: https://www.6seconds.org/2016/04/14/groundbreaking-education-research-aera/.

Până astăzi, EVS a fost tradus în spaniolă, italiană, portugheză, engleză, lituaniană, rusă, arabă și
kazahă și a fost folosit în peste 100 de școli la nivel global. Cu ajutorul școlii Aletheea, chestionarul
EVS este disponibil de acum înainte și în limba română și poate fi aplicat de orice școală din țară.

Scopul chestionarului EVS este de a surprinde un instantaneu al climatului școlar actual, o
imagine de ansamblu a relației pe care membrii comunității Aletheea o au cu școala. Climatul
reprezintă contextul în care elevii învață, angajații lucrează și părinții interacționează zi de zi;
cercetările Six Seconds arată că un climat bazat pe percepții de conectare influențează puternic
învățarea, implicarea, siguranța și prosperitatea membrilor comunității.
Cel mai mare beneficiu al unui astfel de proces de evaluare decurge din dialogul activ generat de
rezultatele chestionarului; privim scorurile obținute mai degrabă ca întrebări decât ca răspunsuri,
mai degrabă ca oportunități. Printr-un astfel de dialog, vom putea stabili următorii pași necesari
pentru îndeplinirea misiunii școlii cât mai eficient.

 

Răspunsul comunității Aletheea – date demografice

Chestionarul EVS a fost distribuit în comunitatea Aletheea în perioada 25 martie – 7 aprilie
2024. Acesta a fost completat în total de 26.89% dintre destinatari, iar dintre aceștia 86,7% au
răspuns la întrebările deschise de la finalul chestionarului. Am invitat și elevii claselor a VIII-a să
completeze chestionarul, deoarece am considerat că ei au capacitatea de a înțelege conținutul
afirmațiilor din acesta și scopul evaluării EVS.

Pentru ca rezultatul să fie unul relevant și să poată fi puse în practică acțiuni concrete de
îmbunătățire în urma evaluării climatului școlar, este important un răspuns cât mai mare din
partea comunității, și anume cât mai mulți părinți, profesori și elevi să completeze chestionarul.

 

Gradul de implicare a membrilor comunității în viața școlii

Un climat pozitiv este asociat cu o comunitate implicată, dedicată, puternică. Diagrama de mai
jos arată ce procent dintre cei care au completat chestionarul EVS pentru Școala Aletheea este:
Implicat (engaged) = total angajat, conectat și dedicat.
Neutru = îndeplinește cerințe, face ceea ce i se cere, este pasiv.
Neimplicat (disengaged) = izolat, deconectat, pesimist sau detașat.

În medie, conform bazei de date generale EVS, aproximativ 25% dintre membrii unei comunități
școlare aparțin categoriei „implicat”, 50% categoriei „neutru” și 25% categoriei „neimplicat”. Un
procent ridicat la categoria „implicat”, așa cum a reieșit la Aletheea, reprezintă un punct forte
pentru leadership-ul comunității școlare.

 

Modelul Educational Vital Signs

Climatul școlar este un indicator al emoțiilor, relațiilor și reacțiilor colective în mediul de învățare.
O cultură pozitivă contribuie la implicare, încurajează colaborarea și stimulează învățarea.
Modelul Educational Vital Signs definește climatul școlii din perspectiva celor cinci factori
(evidențiați cu culoare verde în imaginea de mai jos), dar și a celor două axe (verticală și
orizontală). Modelul are în centru „încrederea”. Cercetările Six Seconds au demonstrat faptul
că acest factor este cel mai important dintre toate, deoarece stă la baza tuturor interacțiunilor
dintre membrii comunității care definesc climatul școlar.

 

Factorii și indicatorii cheie ai Educational Vital Signs – definiții

Cei cinci factori ai climatului școlar din modelul EVS sunt puternici. Cercetările și experiența Six
Seconds ne demonstrează că aceste elemente au un impact semnificativ asupra eficacității școlii
și asupra celor care învață și lucrează aici în fiecare zi.

În general, există numeroși indicatori cheie pentru succesul unei școli; EVS măsoară patru dintre
aceștia:

Potrivit cercetărilor Six Seconds, scorurile aferente factorilor climatului școlar anticipează
semnificativ rezultatele indicatorilor cheie ai succesului școlii. Cu alte cuvinte, îmbunătățirea
climatului școlar poate aduce beneficii semnificative abilității noastre de a ne îndeplini viziunea
și misiunea acum și în viitor.

 

Rezultatele Educational Vital Signs la Aletheea
– imagine de ansamblu

Graficul de mai jos prezintă pe scurt toate scorurile aferente climatului școlar Aletheea. Pe baza
eșantionului normativ al EVS, scorul mediu pentru toate școlile în care a fost aplicat chestionarul
este de 100. Scorurile din zonele gri ale graficului (la stânga și la dreapta liniei mediane marcate
cu culoare roșie) reprezintă un scor mai mic sau mai mare de 25%.

Sinteza răspunsurilor deschise de la finalul chestionarului

86,7% dintre membrii comunității Aletheea care au completat chestionarul EVS au răspuns și la întrebările deschise de la finalul acestuia.
Regăsiți mai jos principalele motive enumerate de respondenți.

 

Un prim pas în evaluarea climatului școlar Aletheea
Concluzii


Ceea ce definește climatul școlar Aletheea este un mediu cald, deschis, prietenos, bazat pe
încredere, conectare și responsabilitate, un mediu propice comunicării, învățării și
rezolvării eficiente a problemelor.


Mai mult decât atât, climatul școlar Aletheea este unul sigur, factorul „siguranță”
înregistrând cel mai ridicat scor dintre toate rezultatele EVS la Aletheea. În alte cuvinte, elevii se
simt în siguranță și vin cu plăcere la școala noastră. Dacă este să ne raportăm la rezultatele globale
ale evaluării EVS, potrivit studiului prezentat de Six Seconds în cadrul conferinței AERA,
siguranța este unul dintre factorii care a înregistrat scor scăzut în majoritatea școlilor, fiind un
aspect ce aduce provocări și îngrijorare atât elevilor și profesorilor, cât și părinților.


În ceea ce privește învățarea, există o diferență de percepție între școală, pe de o parte, și
elevi și părinți, pe de altă parte. Scorurile înregistrate în urma completării chestionarului de către
profesorii și angajații școlii sunt mai mari decât cele înregistrate de elevi și părinți.


Deși numărul celor care au completat chestionarul este redus (26.89% dintre destinatari),
răspunsurile au fost consecvente și coerente (a existat o deviație mică între cele mai
scăzute și cele mai ridicate scoruri). Atât scorurile obținute, cât și răspunsurile la întrebările
deschise au fost în aceeași direcție în rândul celor mai mulți dintre respondenți.


Abordarea propusă de Six Seconds și preluată atât de noi, cât și de alte școli care au realizat
evaluarea EVS, este aceea de a privi rezultatele obținute cu deschidere și curiozitate. Privind
climatul școlar ca pe o imagine a percepțiilor elevilor, profesorilor, părinților și tuturor membrilor
comunități asupra relației pe care o au cu școala noastră, evaluarea corectă a climatului este
critică pentru înțelegerea nevoilor, pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare, a măsurilor de
îmbunătățire și pentru evaluarea progresului înregistrat. Căutăm să determinăm, printr-o astfel
de evaluare, care sunt factorii care contează cel mai mult pentru toți membrii comunității
Aletheea, iar în acest scop avem nevoie de sprijinul tuturor pentru a face acest
exercițiu relevant. Este important ca un număr cât mai mare de părinți, profesori și elevi să
completeze chestionarul.


Vom lansa o nouă invitație către comunitatea Aletheea în anul școlar următor, în luna octombrie
2024, având convingerea că este un exercițiu din care avem cu toții de învățat.

Comments are closed.