Amenajarea sălii de clasă joacă un rol elementar în succesul actului pedagogic, și nu ne referim doar la calitatea mobilierului sau dimensiunea încăperii. Designul și dispunerea inspirată a elementelor-cheie pot stimula progresul elevilor cu până la 16%, potrivit unui studiu de referință, în special în clasele primare.

Înainte ca Şcoala Aletheea să îşi găsească întruchiparea în proiectele arhitectului, ea a fost imaginată ca un mediu deschis şi stimulator, care să încurajeze elevii să exploreze şi să participe, şi să le faciliteze atât lor, cât şi profesorilor, desfăşurarea activităţilor de învăţare, respectiv de predare.

Am ținut cont de câteva repere esențiale, respectiv:

  • Crearea unui mediu bogat din punct de vedere vizual, distractiv şi surprinzător;
  • Asigurarea spaţiilor şi a suprafeţelor în care să fie expuse lucrările copiilor;
  • Săli de clasă spaţioase (45 – 55 mp) şi luminoase, care reflectă vieţile elevilor şi includ spaţiu de afişare pentru proiecte, lucrări de artă şi obiecte din natură;
  • Spații comune pentru arte vizuale, educație tehnologică, teatru și muzică, dar și pentru întâlnirile zilnice și lunare la care participă toți copiii din școală;
  • Atenţie specială acordată proporţiei şi înălţimii diferitelor elemente, pentru a asigura un spaţiu echipat şi decorat de manieră ergonomică.

Locul în care învață copiii trebuie să fie la fel de frumos ca ei!

Managementul claselor la Aletheea conține și o serie de elemente-cheie specifice, pe care le dezvăluim mai jos:

Zona de lectură – marcată specific

Copacul aprecierii

În acest copac foarte special, copiii și profesorii își pun în buzunare, unii altora, bilețele de apreciere sau de mulțumire.

Resurse de autocunoaștere

Am integrat în sala de clasă resurse cu ajutorul cărora copiii descoperă lucruri despre ei: oglindă, scara înălțimilor etc.

Mascota clasei 

Este foarte important să fie aleasă împreună cu copiii, în funcție de caracteristicile pe care le au.

Prezența

Mascota la scară mică, cu numele fiecărui copil scris cu litere de tipar mari; la intrarea în clasă, figurinele se întorc cu fața, iar la plecare cu spatele.

Regulile clasei – exprimate pe înțelesul copiilor.

Responsabilități

Nu avem doar privilegii, ci și responsabilități. Fiecare copil primește câte o sarcină importantă pentru menținerea unui mediu de învățare plăcut și echilibrat.

Calendarul zilelor de naștere

Calendarul naturii

Sărbătoarea celor 100 de zile de școală

Portofoliul și mapa de lucrări – realizate săptămânal

Etichete cu cuvinte scrise cu litere mari de tipar, pentru citirea globală

Etichete cu zilele săptămânii

Panouri pentru afișarea lucrărilor

Peretele de sub fereastră 

Am dotat sălile de clasă cu rafturi până sub pervaz, pe care să putem pune flori, portofolii și diverse altele; am urmărit să fie măcar două module mai mici, (nu unul singur, lung) ca să poată fi despărțite la nevoie (ca în imagine).

Dulapuri deschise, înalte

Pe peretele opus ferestrelor (cel cu ușa de interior), am poziționat dulapuri deschise mai înalte, în care se pot depozita tot felul de resurse pentru matematică, științe, arte.

Stativul pentru cărți

În fiecare clasă ar trebui să fie un stativ pentru cărți (avem o oră de lectură/săptămână la toate clasele); înălțimea va aceeași cu a dulapurilor de sub fereastră.

Exemplu de clasă pregătitoare:

Comments are closed.