Pe data de 28 mai Școala Aletheea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic, va organiza conferința națională „O altfel de educație pentru o altfel de generație” – o serie de ateliere practice dedicate cadrelor didactice din învățământul pre-universitar. Cu toții suntem preocupați de dezvoltarea durabilă, dar care este rolul profesorului și cum pot fi aceste concepte implementate în clasă, în lucrul direct cu copiii?

Conferința va consta într-o serie de ateliere practice, desfășurate în două sesiuni. Fiecare participant va putea alege să participe la 2 ateliere – unul în sesiunea de dimineață și celălalt în sesiunea de după-amiază. Pentru detalii privind organizarea și înscrierile vă rugăm să accesați . Înscrierile au loc în perioada 4-22 mai, taxa de participare este de 80 ron/ persoană.

 

Descrierea atelierelor:

Cooperative learning for elementary students – Învățarea prin cooperare – atelier susținut de Carlton J. Fitzgerald, Director Teacher Education, New England College, SUA; Simona Laurian și Carmen Berce Popa,  conf. univ. dr. Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Știinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea (atelier în limba engleză)

picture 1

Acest atelier are menirea de a familiariza participanţii şi de a-i ajuta să utilizeze conceptele şi principiile învăţării prin cooperare, la nivelul elevilor din ciclul primar. Cei interesaţi vor avea ocazia să discute despre filosofia, principiile şi tehnicile de muncă în grup cooperant pe care le pot aplica la clasele lor. Scopul este acela de a pregăti cadrele didactice să implementeze cu succes modelul învăţării prin cooperare.

 

Muzică și mișcare – prof. dr. Anca Ilea, Sibiu

pic 2

Atelierul îşi propune să ofere și să creeze împreună cu participanții, atmosfera și trăirea specifice copiilor atunci când sunt în contact nemijlocit cu muzica ce le place – cântă, se mișcă ritmic, dansează, acompaniază și chiar desenează… Suportul activității îl constituie Caietele EMI, concepute spre a susține această idee. În primele două clase (EMI 1 și EMI 2), toate elementele de limbaj muzical sunt preluate intuitiv, punctate sugestiv și atractiv pentru copii, prin mişcare, desen sau acompaniament. În următorii doi ani (EMI 3 și EMI 4) are loc conştientizarea şi asocierea acestor percepţii cu termenii și semnele specifice, ceea ce devine un proces firesc și simplu.

Experienţa EMI, valorificată creativ, oferă copiilor atracție și plăcere pentru ceea ce fac,  încredere în propria capacitate, lejeritate și spontaneitate în atitudine, bucuria învățării unui limbaj fascinant.

 

Provocarea lecturiiprof. drd. Aniela Mancaș (gimnaziu) și profesor pentru învățământul primar, Grațiela Bălcescu, Școala Aletheea

pic 3

Abordarea lecturii în școală este o provocare, iar rolul profesorului este esențial în a găsi soluții, mai mult sau mai puțin inovative, pentru a-i face pe elevi să descopere că, citind, lumea devine mult mai frumoasă. Atelierul este unul îndrăzneț: formatorii își propun să demonstreze practic (prin metode și tehnici specifice gândirii critice și creative), cum poate fi „renovat” demersul didactic, astfel încât și elevii români să poată deveni, în timp, cititori performanți.

 

Abilitățile non-cognitive și învățarea – cinci elemente cheie pentru o pedagogie a echilibrului  – prof. dr. Magda Balica, Institutul de Științe ale Educației, București

pic 4

Atelierul este o invitație de a explora împreună lumea abilităților noncognitive și a rolului acestora în învățare. Ne propunem să răspundem împreună la următoarele întrebări:

  • Ce sunt abilitățile non-cognitive?
  • Ce rol au abilitățile non-cognitive în învățare?
  • Cum putem identifica abilitățile non-cognitive, atât la elevi, cât și în comportamentul nostru ca profesori?
  • Cum putem construi împreună cu elevii noștri un spațiu în care să creștem împreună echilibrați, optimiști și cu drag de învățare autentică?

Atelierul presupune o participare deschisă și interactivă, în care fiecare participant acționează, simte, analizează și apoi notează cele învățate sau descoperite într-un jurnal personal. Vom testa împreună exerciții și activități simple de dezvoltare a abilităților non-cognitive pe care le putemutiliza apoi la clasă, cu elevii noștri.

 

„Planifică și construiește” – Liliana Chivulescu, psiholog, Târgoviște

pic 5

CE ESTE?

-este o metodă centrată pe găsirea de soluţii la anumite situații care necesită planificare; se bazează pe ciclul lui Kolb (învățare experiențială).

CE FACE?

– pune accentul pe elaborarea unor strategii, pe planificare și execuţie;

-furnizează mediul și instrumentele care îi pot ajuta pe participanți în înțelegerea informațiilor și a proceselor cognitive, prin crearea interacțiunii dintre individ și grup;

-oferă posibilitatea cunoaşterii mai bune între colegii de echipă, dezvoltării solidarităţii, conlucrării și spiritului de echipă.

CUM PROCEDĂM?

-pornim de la experiența proprie, dar lucrăm împreună;

-folosim materiale reciclabile, legătura științei cu viața, imaginație, creativitate, îndemânare;

comunicăm:  expunem păreri, discutăm idei, transmitem informaţii;

-reflectăm asupra acțiunilor și consecințelor.

DE CE?

-pentru că este o metodă flexibilă;

-lucrăm într-un cadru informal, relaxat, activitățile vor fi sub formă de joc;

-participanții vor înțelege necesitatea planificării, dar vor învăța și să accepte riscurile și incertitudinea.

 

Arte vizuale și abilități practice- Sidonia Călin, Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, profesori Școala Privată Aletheea, București

Un atelier 3 în 1, în care vei vedea conceptul de team teaching. Dimineață, timp de două ore, vei trece pe la două centre de lucru și vei învăța să faci linogravură și să-ți creezi o copertă inedită, din material textil, pentru un jurnal.

a d

După-amiază, timp de două ore, vei trece pe la două centre de lucru și vei învăța să folosești tehnicile iris folding și kirigami.

b c

 

Educația outdoor – Daniela Muntean, coordonator educație nonformală,  Școala Privată Aletheea, București

20160418_115312

Te-ai săturat să stai pe scaun și să asculți prezentări teoretice despre ceea ce ar trebui să faci? Vino la un atelier în aer liber, să experimentezi metoda educației experiențiale, bazată pe modelul learning by doing. Activitățile atractive și interactive din natură sunt urmate de sesiuni de reflecție, în direcția conștientizării anumitor valori. Acceptă provocarea și hai la joc! (Nu uita să-ți iei pantofi de sport!)

 

Project-based learning – John Riley, profesor limba engleză, Școala Privată Aletheea, București (atelier în limba engleză)

Project-based learning is a teaching approach that engages students in sustained, collaborative real-world investigations. Projects are organized around a driving question, and students participate in a variety of tasks that seek to meaningfully address this question.  Come and see what kind of projects we perform at Aletheea!

 

Profesorul = Un bun comunicator, Nicoleta Stănică, Inspector pentru învățământul primar, ISJ Ilfov

6

Practica ne arată că profesorul trebuie să facă față provocării de a comunica în contexte diverse. Dincolo de sala de clasă, unde comunică   cu elevii săi, poate avea ca auditoriu  familiile  acestora,  alți profesori,  persoane din comunitate etc. A vorbi în public nu este la îndemâna fiecăruia dintre noi.  O situație de comunicare necesită adoptarea unei  strategii  potrivite,  pe care vorbitorul  și-o poate construi doar dacă este familiarizat cu arta comunicării.

În cadrul atelierului vom exersa împreună discursul, învățând tehnici și trucuri pentru a deveni buni vorbitori.

 

Valorile democrației promovate prin parteneriate, Daniela Stănculescu

pic 6

Promovarea valorilor democratice nu se poate realiza fără o bună comunicare, o bună informare și un schimb de valori între persoane care au un rol cheie la nivel de decizie, oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai autorităților centrale și locale și reprezentanți ai societății civile. Atelierul își propune să prezinte practici de lucru eficiente pentru realizarea de parteneriate care să promoveze valori democratice cum ar fi:

  • asigurarea accesului liber la informațiile publice și exercitarea dreptului de petiționare;
  • asigurarea egalității de șanse în educație;
  • încurajarea transparenței, inițiativei și participării;
  • dezvoltarea cooperării și colaborării.

 

Rolul organizatorilor grafici în procesul de predare-învățare-evaluare, Roxana Gavrilă, Inspector pentru învățământul primar, IS1 București

pic 7

Lucrul cu informaţia este cea mai constantă preocupare a vieţii de elev, include activităţi diverse şi este sistematic urmărită de către profesori, care consideră că elevii care ştiu să înveţe stăpânesc şi tehnicile necesare pentru a căuta, organiza şi folosi informaţia. De aceea, este firească şi necesară întrebarea: Cum pot ajuta elevul să organizeze informaţiile de care dispune, astfel încât să le poată accesa şi folosi rapid şi eficient în situaţii diverse?  Acest atelier permite participanților să își îmbunătățească tehnicile vizuale de organizare a informaţiei, punându-le la dispoziție cunoștințe și instrumente de eficientizare a acestui proces.

 

Învățarea prin joc! Nicolae Tătăranu, formator de formatori, Președinte al Asociației Părinţilor din Bucureşti; Creaţie şi producţie materiale creative şi educaţionale Casa Retro

În curând soseşte 1 Iunie, ziua noastră, a tuturor celor ce nu am uitat să fim copii. Ne putem dărui un zâmbet, o îmbrăţişare, o vorbă plină de tandreţe, pur şi simplu jucându-ne!

Vă invit la atelier să ne jucăm aşa cum ne cere sufletul. Vom avea un decor  ce izvorăşte din interiorul nostru şi multe, foarte multe povești și jucării care ne vor face  fericiţi. Vă invit să regăsim ex-copiii din noi, să ne umplem rezervoarele de iubire cu ceea ce copiii aşteaptă de la noi şi să savurăm parfumul unei zile minunate.

În cadrul atelierului, plecând de la câteva noţiuni de bază, ce definesc o relaţie adult – copil în portativul ecologic, funcţional, relaţional, folosindu-ne de vizualizare şi de simbolizare, vom explora concret jocuri utile și inteligente.

Comments are closed.