Menu

Profilul profesorului Aletheea

• profesori constructivişti, cu dragoste pentru oameni, preocupaţi de o învăţare motivantă şi semnificativă şi de o înţelegere în profunzime a proceselor şi fenomenelor;
• cu practică reflexivă în explorarea Adevărului, Frumosului şi Binelui;

• cu gândire laterală (creativă);
• cu imaginaţie;
• ce au abilitatea de a comunica eficient;
• pasionaţi de poveşti;
• cu răbdare şi simţul umorului;
• ce lucrează în echipă.

Învățământ primar

Consiliere și orientare

Limbă și comunicare

Matematica și științe ale naturii

Om și societate

Arte

Educație fizică, sport și sănătate