Menu

Curriculum General

Curriculum, prezentare generală

La Școala Aletheea oferim elevilor curriculumul național românesc. De ce? Pentru că:

Noi credem în potențialul curriculumului românesc, socotit de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ca fiind unul dintre cele mai bune din regiune; ne dorim să facem mai ușoare atât trecerea elevilor la sau de la o școală din sistemul public cât și participarea la examenele naționale.

Curriculumul românesc prezintă două avantaje importante pentru echipa de profesori profesioniști și creativi din cadrul Şcolii Aletheea:

– Este flexibil și deci permite inovația, adecvarea temelor și a strategiilor la nevoile și la interesele copiilor;
– Este orientat de formarea unor competențe cheie pentru societatea actuală care îi oferă absolventului posibilitatea de a-și continua studiile pretutindeni în lume.

Care sunt aceste competențe?

– Comunicare în limba maternă;
– Comunicare în limbi străine;
– Competențe de bază în matematică;
– Științe și tehnologii;
– Competența digitală;
– Competențe sociale și civice;
– A învăța să înveți;
– Spirit de inițiativă și antreprenoriat;
– Sensibilizare și exprimare culturală.